loader
KVKK Uzmanlığı Eğitimi

KVKK Uzmanlığı Eğitimi

 

KVKK Uzmanlığı Eğitimi

Kişisel verilerin korunma kanunu alanında bilmeniz gereken her şeyi öğrenir bu alanda yetkin bir birey olmanızı sağlar.

 

Neler Öğreneceğim?

Eğitim boyunca;

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun içeriği hakkında detaylı bilgi ediniyorsunuz. Kanunun uygulanması ve pratik iş dünyasında oluşturduğu değişiklikleri detaylı olarak öğrenerek, kendi çalışma alanınıza nasıl entegre edeceğinizi kavrıyorsunuz.

 Eğitimi tamamladığınızda, bütün KVKK sürecini yönetmek için yeterli donanımı edinmiş oluyorsunuz.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Avrupa Birliği ve KVKK
 • Kişisel verilerin korunması hukukunun Türkiye'de gelişimi
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun amaç ve kapsamı
 • Kişisel veri ve hassas kişisel verinin tanımlanması ve işleme koşulları
 • Kişisel verilerin silinmesi yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi süreçleri
 • Kişisel veri nedir? Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?
 • Kişisel verilerin aktarılması koşulları
 • Veri İşleme Süreçleri
 • Veri sorumlusunun yükümlülükleri ve ilgili kişilerin hakları
 • Kurumlardaki Yönetişim Yapısı
 • İrtibat Kişisi
 • Başvuru Süreçlerinin Yönetim/İlgili Kişinin Hakları
 • Veri İşlemeye İlişkin İdari ve Teknik Tedbirler
 • Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülükleri
 • Aydınlatma Yükümlülüğü
 • Açık Rıza ve İstisna Halleri
 • Kişisel Veri İşleme Envanteri Nasıl Hazırlanır?
 • Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
 • Saklama Süreleri
 • Silme
 • Yok Etme ve Anonimleştirme nedir?
 • Denetim ve Risk Analizi
 • VERBİS nedir?
 • VERBİS’e kayıt süreci
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu cezaları
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve yetkileri
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanması gereken politika
 • prosedür ve diğer dokümantasyon
 • BS 10012 Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi hakkında bilgilendirme
 • 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ve GDPR
 • Örnek KVKK uygulaması 1
 • Örnek KVKK uygulaması 2
 • Örnek KVKK uygulaması 3
 • Örnek KVKK uygulaması 4
 • Örnek KVKK uygulaması 5
 • Genel olarak Kişisel Verilerin Korunma Kanunu ile ilgili her şeyi öğrenmenizi ve bu kona uzmanlaşmanıza yardımcı olacak bilgileri öğrenirsiniz.

 

 EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR

 • Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar,
 • Kamu ve Özel Sektör fark etmeksizin,
 • İnsan Kaynakları yöneticileri ve İK çalışanları
 • Bilgi İşlem Merkezi yöneticileri ve Bilgi İşlem çalışanları,
 • Hakla İlişkiler bölüm yöneticileri ve çalışanları,
 • Satış, İş Geliştirme ve Pazarlama bölüm yöneticileri ve personeli,
 • Kişisel Veri Sorumluları,
 • Kişisel verilerin korunması konusunda bilinçlenmek isteyen tüm bireyler.
 • Muhasebeciler ve mali müşavirler
 • Alana ilgi duyan herkes katılabilir.

 

İSTİHDAM ALANLARI

Bütün küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde KVKK Uzmanı olarak görev alabilirsiniz.