loader
Acil Durum ve Kriz Danışmanlığı

Acil Durum ve Kriz Danışmanlığı

Acil durumlar ve kriz danışmanlığı, İşletme iç ve dış kaynaklı krizlerle nasıl başa çıkacakları ve durumlarda etkili müdahale ve hazırlık, kriz yönetimi konusunda doğru iletişim stratejilerinin oluşturulması gibi konuları kapsamaktadır.

Tüm acil durumlar  3 aşamalı olarak ele alınır.

  1. Hazırlık
  2. Müdahale
  3. İyileştirme

1)Acil Durum ve Kriz Öncesi Hazırlık: Kurumların olası kriz ya da acil durumlar konusunda alması gereken önlemleri, yapılması gerekenleri, kriz iletişim planlarının ve stratejilerinin geliştirilmesi ve travmaya duyarlı iş yerleri konusunda danışmanlık süreçlerini içerir.

2)Acil Durum ve Kriz Müdahalesi : Acil Durumlar ve Kriz Müdahale Danışmanlığı 3 aşamadan oluşmaktadır:

  • Bilgilendirme: İş yerinde yaşanan travmatik olaydan sonra tüm çalışanların bilgilendirmesini içeren 3 saatlik seminerdir. Seminer içinde travma sonrası yaşanması muhtemel durumlar, normal ve anormal tepkiler, ne yapmalı bunlar anlatılır.
  • Paylaşım Grupları: Bilgilendirme seminerinden sonra travmaya doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalmış çalışanlarla paylaşım grupları yapılır. Gruplar maximum 15 kişiliktir. Gruplar süresi ve oturum sayısı, tarvmatik olayın çeşidine, etkisine ve iş yeri koşullarına göre belirlenir.
  • Bireysel Destek: Paylaşım gruplarında bireysel desteğe ihtiyaç duyan çalışanlar belirlenir, yapılandırılmış bir şekilde bireysel çalışma planı yürütülür. Çalışmanın süresi, içeriği ve yöntemi travmatik deneyimin kişide yarattığı etkiye, çalışanın özelliklerine göre planlanır. Bireysel destek terapi değildir ve maximum 10 oturumda tamamlanır.

3) Acil Durum ve Kriz Sonrası İyileştirme

Bu aşama ise süpervizyon ve değerlendirme aşamalarının ele alındığı bölümdür. Acil durum ve krizin çalışanlar üzerindeki etkisi anket formları aracılığıyla değerlendirilir. Süpervizyon basamakları belirlenir ve kurum için iyileştirme planı hazırlanır ve uygulanır.