loader
Emlak Danışmanlığı Eğitimi

Emlak Danışmanlığı Eğitimi

Emlak Danışmanlığı Eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması şartı tanımlanmıştır.

5 Haziran 2018 Tarih 30442 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan «Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik» te YETKİ BELGESİ VERİLMESİ ŞARTLARI’ nı düzenleyen 6. maddenin 2. fıkrası ile MESLEKİ EĞİTİM Şartı hükme bağlanmıştır. Bu madde 14 Ekim 2020 Tarih 31274 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile netleştirilmiştir.

Bu düzenleme ile sorumlu emlak danışmanlarının;

Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması şartı tanımlanmıştır. Emlak Bölümlerinden mezun olanlar muaf tutulmaktadır.

120 SAATLİK MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİ

 1. KATILIMCI BAŞVURUSUNUN ALINMASI
  1. Eğitim katılımcı listelerinin oluşturulması
  2. Listede bulunan kişinin adı, soyadı, TC Kimlik No’su, Cep telefon numarası, e-mail adresi hazırlanaması.
  3. KVKK bildirim metninin imzalanması
 2. EĞİTİMİN PLANLANMASI VE UYGULANMASI
  1. Katılımcılara ait cep telefonlarına link gönderilmesi
  2. Gönderilen linkten eğitimin verilmesi.
 3. SINAVIN YAPILMASI
  1. Eğitimin sonunda belirlenen günde sınav yapılır.
  2. Sınav 20 sorudan çoktan seçmeli oluşur.
  3. 50 ve üzeri puan alan başarılı sayılır.
  4. Başarısız katılımcıya 1 sınav hakkı daha verilir.
 4. SERTİFİKANIN VERİLMESİ
  1. Sınav sonuçlarının sisteme girilmesi.
  2. Başarılı katılımcılara sertifikaları e-devlet üzerinden gönderilir.